AERO GEARBOX INTERNATIONAL:

SPECJALISTA W PRODUKCJI UKŁADÓW PRZENIESIENIA NAPĘDU

Aero Gearbox International to spółka joint venture powołana wspólnie przez Rolls-Royce plc i Safran Transmission Systems i zajmująca się projektowaniem, opracowaniem, produkcją oraz obsługą dodatkowych układów przeniesienia napędu (ADT) dla wszystkich turbogazowych silników, które będą w przyszłości produkowane przez Rolls-Royce’a dla lotnictwa cywilnego.

Aero Gearbox International posiada umowę na wyłączność dostaw przez pierwsze 25 lat; początkowo obejmować będzie układy przeniesienia napędu ADT dla silników Trent 7000 (napędzających Airbusy A330-NEO), Trent XWB (napędzających Airbusy A350 XWB) oraz do zastosowań w samolotach dla biznesu.

Nasza wizja to “Optymalizacja dodatkowych układów przeniesienia napędu dla przyszłości”. Opracowywane przez nas układy ADT są optymalnie zintegrowane z całościową architekturą silnika oraz zapewniają korzyści na poziomie systemowym.

 

KIEROWNICTWOAndrew Taylor

Dyrektor Generalny

Yann Segard

Dyrektor ds. Operacyjnych

Guillaume Martin

Dyrektor Finansowy

Sarah Walter

Dyrektor ds.. Technicznych

 

Działalność


Układ przeniesienia napędu ADT jest kluczowym modułem silnika zapewniającym energię mechaniczną napędzającą podstawowe układy statku powietrznego, takie jak pompy paliwowe, układy smarowania, rozrusznika czy generatorów elektrycznych.

Działalność Aero Gearbox International obejmuje trzy kluczowe obszary;

 • Projektowanie i Rozwój (1)
 • Produkcja i Montaż (2)
 • Wsparcie i MRO (3)

 1.  Wykorzystanie sprawdzonych technologii naszych spółek dominujących pozwala nam na pełną integrację zarówno w ramach projektów naszych klientów jak i w łańcuchu dostaw. Dzięki temu posiadamy unikalne warunki, aby zapewnić projekty ADT optymalnie dostosowane do architektury silnika.
 2. Budujemy najnowocześniejszy i konkurencyjny zakład produkcyjny. Będzie zajmować się produkcją ADT w oparciu o światowej klasy zasady BHPiOŚ, oraz najwyższe mierniki efektywności kosztowej, jakości i dostaw.
 3. (obsługa techniczna, naprawy i remonty) Wykorzystujemy zgromadzone przez nasze spółki dominujące doświadczenie oparte na milionach godzin remontów i napraw podczas lotu, a także naszą wiedzę inżynieryjną, aby rozwijać innowacyjne techniki pozwalające doskonalić wydajność i rzetelność usług.
 • Kluczowe
  programy
  • Trent 7000 /  Airbus A330neo
  • BUSINESS JETS

Lokalizacje


 • localisation

  dp-france
  France – 18 Boulevard Louis
  Seguin 92 700 Colombes
 • localisation

  dp-UK
  UK – Rolls-Royce plc PO
  Box 31 Derbyshire DE24 8BJ
 • localisation

  dp-allemagne
  Germany  – Eschenweg 11
  15827 Blankenfelde-Mahlow
 • dp-pologne
  Poland – ul 3 Przemysłowa
  39-100 Ropczyce

Kluczowe wartości


icon-smart

MĄDROŚĆ

Sprawne i efektywne działanie. Autonomia. Proste i wydajne procesy

icon-customer

KLIENT

Wszystko robimy z myślą o klientach.

icon-improvement

CIĄGŁE DOSKONALENIE

Wspieranie różnorodności i integracji. Motywowanie i rozwój ludzi.

icon-trust

ZAUFANIE

Realizujemy to, co zapowiadamy. To dowód naszej konsekwencji, sumienności, odwagi i profesjonalizmu.

icon-oneteam

JEDEN ZESPÓŁ

ciekawość, ambicja, odwaga, otwartość, elastyczność.


PRACA


Szukamy utalentowanych, dynamicznych osób, które dołączą do Aero Gearbox International Poland Sp. z o.o. Możliwość pracy  w różnych działach, kliknij poniższy link, aby zobaczyć aktualne oferty pracy.

Dołącz do AGI Iw Polsce!
 

BHPiOŚ


POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA, HIGIENY PRACY I OCHRONY ŚRODOWIKSA

Aero Gearbox International jest spółką joint venture z udziałami 50/50 założoną przez Rolls-Royce plc i Safran Transmission Systems do celów projektowania, rozwoju, produkcji i serwisowania układów przenoszenia napędu do wszystkich przyszłych silników turbogazowych Rolls-Royce stosowanych w lotnictwie cywilnym.

Zapewnienie bezpieczeństwa gości, pracowników i wszystkich osób przebywających na terenie naszych zakładów oraz poszanowanie środowiska naturalnego są celami, które każdy z nas musi osiągnąć, a które pozostaną priorytetem dla naszego przedsiębiorstwa.

NINIEJSZĄ POLITYKĘ REALIZUJEMY POPRZEZ:

 • Poprawę stanu środowiska naturalnego przy uwzględnieniu wpływu wywieranego przez procesy, wyroby, urządzenia i warunki pracy już na etapie projektu
 • Ustalanie i monitorowanie zagrożeń związanych z BHP i ochroną środowiska oraz ograniczanie ryzyka
 • Przestrzeganie przepisów prawnych, zasad oraz innych wymagań BHP i ochrony środowiska
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy zarówno własne, jak i innych pracowników podczas codziennej pracy
 • Zapewnienie bezpieczeństwa personelu w ramach ciągłej poprawy warunków pracy i właściwej pomocy medycznj
 • Prowadzenie otwartego dialogu ze wszystkimi interesariuszami, pracownikami i dostawcami; wprowadzanie kultury, w której nie szuka się winnych
 • Kontaktowanie się z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami oraz ekspertami we wszystkich sprawach, które mogą wpływać na bezpieczeństwo
  i higienę pracy oraz środowisko
 • Zmniejszenie zużycia energii i emisji powstającej w wyniku prowadzonych przez nas działań
 • Ograniczenie odpadów oraz ponowne wykorzystanie i recykling w najszerszym zakresie
 • Przestrzeganie standardów Rolls-Royce i Safran/Safran Transmission Systems
 • Angażowanie wszystkich w aktywne zgłaszanie zdarzeń i wypadków, a także działania naprawcze i zapobiegawcze
 • Zapewnienie odpowiednich zasobów i szkoleń w celu wdrażania polityki Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Środowiska

Polityka Jakości


Aero Gearbox International jest spółką joint venture utworzoną przez dwie wiodące firmy międzynarodowe w obszarze technologii lotniczej i kosmonautycznej.

Grupa Aero Gearbox International koncentruje się na działaniach związanych z układami przeniesienia napędów („ADT”) dla cywilnych silników R-R, obejmujących cały cykl życia produktu, w tym konstrukcję, produkcję, wsparcie techniczne i usługi oraz konserwację, naprawy i remonty („MRO”).

Grupa Aero Gearbox International ustanowi i utrzyma z czasem swoją pozycję światowego lidera w systemach przeniesienia napędów ADT.

Firma Aero Gearbox International została utworzona w celu zebrania i nadzorowania odpowiednich umiejętności i doświadczeń spółek macierzystych, aby umożliwić projektowanie, produkcję i obsługę światowej klasy systemów przenoszenia napędów. Osiągnięcie wyjątkowej jakości klienta jest kluczowym celem Aero Gearbox International i jest zdefiniowane jako:

Zapewnienie bezpiecznych, niezawodnych i konkurencyjnych produktów i usług, które są zgodne za pierwszym razem, dostarczone na czas i zapewniają wartość dla naszych klientów

Ten kluczowy cel został podzielony poprzez 4 główne strategiczne tematy:

 • Satysfakcja Klienta na podstawie:
  • skupienia się na potrzebach klientów, wartości dodanej i zadowoleniu klientów,
  • poszanowaniu naszych własnych zobowiązań w zakresie Jakości, Dostaw (na czas), Kosztów i Konkurencyjności Technologicznej
 • Satysfakcja akcjonariuszy na podstawie:
  • regularnego sprawdzania wyników biznesowych w odniesieniu do naszych celów (budżet roczny, plan średnioterminowy i długoterminowy)
  • zarządzania wszystkimi ryzykami i zainicjowanie wszystkich niezbędnych planów działania w celu ograniczenia poważnego ryzyka
  • efektywnego wdrażanie Komunikacji w celu zwiększenia ogólnej wydajności
 • Procesy Odchudzonej produkcji i ciągłe doskonalenie w oparciu o:
  • utrzymywanie dynamicznego ciągłego doskonalenia produktów, procesów i technologii
  • prowadzenie jasnych, prostych i szczupłych procesów biznesowych
 • Praca zespołowa w oparciu o:
  • zatrudnienie wykwalifikowanych, doświadczonych i zmotywowanych pracowników oraz zapewnienie możliwie najlepszego środowiska dla ich rozwoju i sukcesu